Giai đoạn 6 cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ

25-05-2024, 18:14

Ngày 25/5, hơn 100 triệu cử tri ở 8 bang và vùng lãnh thổ Ấn Độ đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn 6 của cuộc tổng tuyển cử kéo dài 7 giai đoạn và là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới. Phản ánh chi tiết từ phóng viên TTXVN thường trú tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Ấn Độ

Thế giới

Xem thêm