Ấn Độ khủng hoảng nước trầm trọng

21-05-2024, 17:22

Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10 diễn ra tại Bali, Indonesia đang nỗ lực đạt được các giải pháp và cam kết mới nhằm quản lý nước bền vững và công bằng. Thì ngay tại thành phố công nghệ Bengaluru, Ấn Độ, nơi còn được xem như “Thung lũng Silicon” lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng nước trầm trọng. Tốc độ đô thị hoá nhanh chóng tại Bengaluru được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này.

Thời sự quốc tế

Thế giới

Môi trường – Công nghệ

Xem thêm