Iraq vận hành nhà máy khử mặn mới

21-04-2024, 20:10

Vừa qua, Iraq đã vận hành một nhà máy khử mặn mới ở tỉnh Basra, miền Nam nước này. Nhà máy đi vào hoạt động giúp giải quyết tình trạng khan hiếm nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và nông nghiệp.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Xem thêm