Đa dạng hóa nguồn nước đô thị

23-10-2023, 06:48

Trái đất không thể cạn kiệt nước ngọt nhờ vòng tuần hoàn nước, do đó các chuyên gia nhận định vấn đề an ninh nguồn nước không nằm ở phương diện trữ lượng nước, mà là chúng ta có thể tiếp cận được bao nhiêu lượng nước sạch. Hiện nay, 2/5 nguồn nước đô thị được khai thác từ nước dưới đất để phục vụ mục đích sinh hoạt, tuy nhiên nguồn nước này đã không còn đảm bảo do tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy đa dạng hóa nguồn nước đang trở thành xu hướng cho các đô thị trên thế giới.

Xem thêm