Nguồn nước sản xuất năm 2023 cơ bản thuận lợi

21-12-2023, 10:58

Năm 2023, nguồn nước phục vụ sản xuất cơ bản thuận lợi, không có biến động bất thường. Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thủy lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 21/12 tại Hà Nội.

Xem thêm