Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở

21-05-2024, 21:26

Chiều 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về các dự thảo Nghị định đảm bảo thi hành Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023, khi các luật này có hiệu lực.

Xem thêm