Giảm sử dụng túi nilon tại các siêu thị và đơn vị bán lẻ 

28-07-2023, 13:44

Năm 2009, Sáng kiến Thế giới không dùng túi ni-lông đã chính thức chọn ngày 03 tháng 7 hàng năm là Ngày Quốc tế không sử dụng túi ni-lông. Nhằm nhìn lại các nỗ lực của các đơn vị bán lẻ trong hành trình giảm túi ni-lông và ô nhiễm rác thải nhựa, những khó khăn, thách thức và kế hoạch triển khai trong thời gian tới, hôm nay tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kết quả và kinh nghiệm giảm sử dụng túi ni-lông tại các siêu thị và đơn vị bán lẻ. 

Xã hội

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm