Giữ ấm cho thú dưới thời tiết khắc nghiệt

27-01-2024, 07:04

Vườn thú Thủ Lệ Hà Nội hiện đang chăm sóc khoảng 700 cá thể động vật. Trong đó có 32 loài đặc hữu quý hiếm. Vào những ngày nhiệt độ miền Bắc giảm sâu,nhiều biện pháp chống rét đã được vườn thú Thủ Lệ triển khai để đảm bảo sức khỏe cho các loài động vật.

Xem thêm