Giữ gìn và phát triển nghề làm nem Lai Vung

20-03-2024, 08:14

Nghề làm nem ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp được hình thành và phát triển hơn 60 năm qua, trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng của địa phương. Tuy trải qua nhiều thăng trầm nhưng chính quyền và nhân dân Lai Vung vẫn cố gắng giữ gìn, phát triển nghề truyền thống này. Đến nay, nghề làm nem Lai Vung vinh dự được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

S Việt Nam

Đồng Tháp

Kinh tế

Xem thêm