Google tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử

05-12-2023, 19:23

Ngày này cách đây 10 năm, UNESCO công nhận Đờn ca tài tử của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhân dịp tròn 10 năm sự kiện này, Google đã cập nhật ảnh đại diện trên trang chủ nhằm tôn vinh thể loại nhạc truyền thống Nam Bộ của Việt Nam.

Xem thêm