​​​​​​​Hà Nam kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học

14-12-2022, 09:33

Để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong học đường, Sở Y tế Hà Nam, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế các huyện, thành, thị xã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm của tất cả các bếp ăn trong các trường học trên địa bàn.

S Việt Nam

Hà Nam

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm