Hà Nội đứng đầu về mức giá sinh hoạt 2023

02-04-2024, 11:43

Tổng cục Thống kê vừa báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023. Theo đó, năm địa phương có mức giá cao nhất cả nước là Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương.

Xem thêm