Đề xuất chấm điểm cho người dân để vay tiền nhanh chóng

18-01-2024, 06:25

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội sớm triển khai giải pháp chấm điểm khả tín khách hàng vay để người dân tiếp cận được với nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả.

Xem thêm