Hà Nội thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

01-03-2024, 07:04

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách cả nước tháng 2/2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng nâng lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm nay đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm