Hà Nội: Người dân mong chờ được giao đất dịch vụ

03-08-2023, 11:56

Để triển khai các dự án trọng điểm, tỉnh Hà Tây trước đây đã ban hành chính sách giao đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Mục đích của chính sách này là giúp người dân có mặt bằng sản xuất kinh doanh để sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, do còn nhiều vướng mắc nên hàng trăm hộ dân thuộc diện bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp tại thị trấn Quốc Oai, thành phố Hà Nội vẫn chưa được chính thức giao đất dịch vụ khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm