Hà Nội quyết tâm cải thiện chất lượng môi trường không khí

11-04-2024, 18:08

Tại Hội thảo “Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hà Nội: Hợp tác và hành động” diễn ra hôm nay, Sở TN&MT Hà Nội đã đưa ra quyết tâm và 1 bản kế hoạch với nhiều giải pháp ứng phó khẩn cấp cũng như lâu dài để giải bài toán ô nhiễm không khí - vốn là bức xúc của người dân thủ đô.

Xem thêm