Hà Nội yêu cầu giao xong đất dịch vụ trong tháng 9/2024

23-02-2024, 08:13

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án giao đất giãn dân nông thôn triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003 nhưng còn tồn tại, vướng mắc. Làm rõ về thực trạng, khó khăn, vướng mắc từng dự án, tổng hợp, tham mưu việc chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6 tới

Xem thêm