Hạ viện Mỹ nhất trí duy trì lực lượng đồn trú ở Hàn Quốc

15-06-2024, 12:53

Ngày 14/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, kêu gọi duy trì hơn 28 nghìn lính Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định cam kết đảm bảo an ninh cho đồng mình châu Á.

Xem thêm