Hải Phòng - Cửa ngõ giao thương quốc tế

13-05-2024, 06:41

69 năm, từ một thành phố hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, Hải Phòng "Trung dũng Quyết thắng" trong chiến đấu, kiên cường, năng động trong lao động…, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa bảo vệ, vừa xây dựng thành phố ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Ngày nay, Hải Phòng với vị trí cửa ngõ giao thương quốc tế lớn nhất miền Bắc, giữ vai trò chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng... đã trở thành thành phố dẫn đầu cả nước về thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội, thể hiện sự nhân văn tin cậy an sinh bền vững.

S Việt Nam

Hải Phòng

Chính trị

Địa phương

Xã hội

Xem thêm