Hải Phòng phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng, dầu

02-04-2024, 20:38

Ngày 2/4, Cục Thuế thành phố Hải Phòng cho biết, đến hết ngày 31/3, trên địa bàn thành phố có 129 doanh nghiệp, 192 cửa hàng, 695 cột bơm xăng thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ 100%.

S Việt Nam

Hải Phòng

Kinh tế

Xem thêm