Gấp rút hoàn thành xuất HĐĐT xăng dầu theo từng lần bán

30-03-2024, 18:32

Theo Tổng cục Thuế, hiện số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đã đạt tỷ lệ 99%. Ngành Thuế đang gấp rút triển khai để đảm bảo đến ngày mai, 31/3  về cơ bản các cửa hàng xăng dầu trên cả nước sẽ thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Xem thêm