Hải Phòng giảm thải carbon trong sản sản xuất công nghiệp

17-01-2024, 17:32

Ngày 17/1, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Đạt mục tiêu Net- Zero: Hoa Kỳ- Việt Nam, Giảm phát thải carbon trong sản xuất công nghiệp tại thành phố Hải Phòng”.

Xem thêm