Hải Phòng giới thiệu bản đồ du lịch số và sàn giao dịch du lịch trực tuyến

06-09-2022, 20:35

Chiều 6/9, Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị giới thiệu bản đồ số “Hải Phòng City Tour”, sàn giao dịch du lịch trực tuyến và phát động chiến dịch quảng bá #HelloHaiPhong trên nền tảng TikTok.

S Việt Nam

Hải Phòng

Du lịch

Xem thêm