Hàn Quốc sớm thành lập viện an toàn AI

23-05-2024, 11:38

Hàn Quốc có kế hoạch đẩy nhanh việc thành lập một viện nghiên cứu tập trung nghiên cứu những vấn đề an toàn liên quan công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Thông báo được Bộ Khoa học công nghệ thông tin Hàn Quốc đưa ra khi sau khi hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về AI tại Seoul đã thông qua tuyên bố chung, kêu gọi thúc đẩy sự an toàn, đổi mới và tính toàn diện của công nghệ AI.

Xem thêm