Hát opera của Italy - Di sản văn hóa phi vật thể mới của nhân loại

07-12-2023, 11:29

Ngày 6/12, Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tuyên bố nghệ thuật hát opera của Italy là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Xem thêm