HĐBA tiếp tục không thông qua được nghị quyết về Gaza

21-02-2024, 18:21

Ngày 20/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp về tình hình xung đột tại Gaza song không thể thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại khu vực này do Mỹ dùng quyền phủ quyết. Đây là lần thứ 3 Hội đồng Bảo an không thể thông qua nghị quyết về tình hình Gaza.

Thời sự quốc tế

Thế giới

Xung đột Hamas - Israel

Xem thêm