Hiệu quả hệ thống thủy lợi ở vùng biên Bình Phước mùa hạn

01-04-2024, 13:53

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, trên địa bàn tỉnh đã có 7/11 huyện thị bị ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài gây ảnh hưởng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất. Ghi nhận tại huyện biên giới Bù Đốp, địa phương đã làm tốt công tác chống hạn và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất; chưa ảnh hưởng thiệt hại do hạn hán kéo dài từ đầu năm đến nay.

S Việt Nam

Bình Phước

Xã hội

Xem thêm