Hòa nhạc 'Việt Nam thương mến' 2024

23-05-2024, 07:02

Gió Xanh – Dàn hợp xướng cộng đồng lớn nhất Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên  “Việt Nam thương mến – Loving Vietnam 2024”  tại Huế vào ngày 29/6 và Hà Nội vào ngày 12-13/10.

Xem thêm