Hoang tàn tại trung tâm giáo dục dạy nghề ở Đà Nẵng

22-05-2024, 10:52

Hơn 10 năm qua, tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tồn tại 1 khu vực rộng hàng chục nghìn mét vuông với nhiều khu nhà bị bỏ hoang gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Xã hội

Xem thêm