Hội nghị Môi trường sạch và Tuần lễ nước quốc tế Singapore 2024

20-06-2024, 07:53

Ngày 19/6, Hội nghị Môi trường sạch và Tuần lễ nước quốc tế Singapore 2024 đã cùng khai mạc tại Singapore, với sự tham dự đông đảo của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, giới học giả các nước và các tổ chức quốc tế. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Singapore

Thế giới

Thời sự quốc tế

Môi trường

Xem thêm