Hệ lụy môi trường nghiêm trọng từ xung đột Gaza

19-06-2024, 08:07

Xung đột ở Gaza đã gây ra tình trạng ô nhiễm đất, nước và không khí chưa từng có tại khu vực và để lại hàng tấn rác thải từ các thiết bị nổ. Đây là báo cáo được Liên hợp quốc công bố ngày 18/6 về những tác động môi trường nghiêm trọng do cuộc xung đột kéo dài hơn 8 tháng qua này.

Xem thêm