Khánh thành Trung tâm tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường Quốc gia

15-05-2024, 17:52

Một trung tâm với đầy đủ dữ liệu thông tin về quan trắc các chỉ số môi trường trên cả nước vừa được Bộ TN&MT chính thức ra mắt.

Xem thêm