Hội nghị Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp                                                                                           

27-12-2023, 17:42

Ngày 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng đã khai mạc Hội nghị Phát huy nguồn lực kiều bào, Kết nối địa phương và doanh nghiệp do Bộ Ngoại giao – Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng đồng chủ trì, phối hợp tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự hội nghị.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm