Hội thảo an toàn thông tin - Security Bootcamp 2022

09-09-2022, 18:06

Từ ngày 9 - 11/9, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo an toàn thông tin - Security Bootcamp 2022 với chủ đề Adaptive Security (an toàn thích ứng).

S Việt Nam

Quảng Ninh

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm