Hướng dẫn tra cứu khoản nợ xấu cá nhân

15-03-2024, 18:33

Vụ nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu lên 8,8 tỷ chưa ngã ngũ nhưng cũng khiến nhiều người đang sử dụng dịch vụ ngân hàng giật mình tự hỏi liệu mình có một khoản nợ xấu từ thẻ tín dụng nào đó hay không? Đây là hướng dẫn giúp bạn kiểm tra online.

Xem thêm