Hướng về Đại lễ Phật Đản

22-05-2024, 07:02

Lễ Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng tư để kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời . Đây là dịp tăng ni, phật tử cùng hướng về đại lễ với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp của Đức Phật Thích Ca về hoà bình, hoà hợp, khoan dung, nhân ái. Theo truyền thống Đại lễ Phật đản ở Việt Nam được Phật giáo tổ chức trang trọng, thành kính nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của đạo với đời.

Xã hội

Đời sống

Giá trị Việt

Xem thêm