Indonesia thử nghiệm bữa trưa miễn phí cho học sinh

29-02-2024, 21:49

Ngày 29/2, một trường học ở tỉnh Banten, miền Trung Indonesia, đã thử nghiệm chương trình bữa trưa miễn phí một ngày, được xác định có thể làm tiền đề cho việc mở rộng triển khai chương trình này trên phạm vi cả nước.

Xem thêm