Khắc phục bùn đất đổ xuống khu dân cư từ cụm công nghiệp Cẩm Lệ

19-06-2024, 08:15

Liên quan đến thực trạng bùn đất đổ xuống nhà dân từ dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mà Truyền hình Thông tấn đã phản ánh. Mới đây, UBND quận Cẩm Lệ cho biết, đã triển khai các phương án khắc phục và dự kiến hoàn thành trong tháng 7 này.

Xem thêm