Khai mạc Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

14-03-2024, 11:06

Sáng 14/3, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp sẽ diễn ra trong 3,5 ngày, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 7 dự án luật trước khi xin ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét, thông qua.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Vương Đình Huệ

Xem thêm