Khai thác các sản phẩm cứu hộ bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái

20-04-2024, 14:11

Vườn Quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học cao với sự đa dạng của thảm thực vật, hệ động vật. Với những tiềm năng về sản phẩm cứu hộ, bảo tồn, Vườn quốc gia Cúc Phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch sinh thái bền vững gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

S Việt Nam

Ninh Bình

Du lịch

Xem thêm