Khánh thành đài kiểm soát không lưu Điện Biên

20-04-2024, 19:15

Ngày 20/4, Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên chính thức được khánh thành, đây là một trong các dự án trọng điểm cùng với việc mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên.

S Việt Nam

Điện Biên

Chính trị

Hào khí Điện Biên

Xem thêm