Khánh thành trung tâm Công nghệ thông tin và ngoại ngữ tại Khánh Hòa

25-02-2024, 21:24

Sáng 25/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng đã khánh thành Trung tâm Công nghệ thông tin và ngoại ngữ thuộc Trường Sĩ quan thông tin , thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc.

S Việt Nam

Khánh Hòa

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm