Khi ban quản trị chung cư lạm quyền

12-04-2024, 12:43

Như ở phóng sự trước Truyền hình Thông tấn đã đề cập, mâu thuẫn phát sinh trong mối quan hệ 4 bên: Cư dân - chủ đầu tư - ban quản trị - đơn vị quản lý vận hành chung cư, là bất cập lớn nhất trong việc vận hành chung cư thương mại ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Đang nổi cộm là mâu thuẫn giữa cư dân và ban quản trị. Mặc dù được bầu là nhóm người đại diện cho hàng trăm, hàng ngàn cư dân, thế nhưng, một số ban quản trị nhà chung cư đã không làm tròn trách nhiệm, làm việc thiếu năng lực, thiếu minh bạch, thậm chí vi phạm pháp luật để tư lợi cho bản thân. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Xem thêm