Khó khăn về nguồn vốn cho tổ chức tài chính vi mô

17-05-2024, 13:27

Tổ chức tài chính vi mô thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ. Thế nhưng, các tổ chức tài chính vi mô lại đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Nội dung này được đưa ra tại Tọa đàm “Tài chính vi mô cho thúc đẩy tài chính toàn diện – thực trạng và giải pháp” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Xem thêm