Khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

20-04-2024, 12:00

Từ năm 2023, thành phố Đà Nẵng có trên 130.000 người cao tuổi, trở thành 1 trong những địa phương có tốc độ già hóa nhanh trong cả nước. Thế nhưng tại thành phố này nhiều năm qua vẫn chưa có viện dưỡng lão hay mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho người cao tuổi đang tạo nên một khoảng trống.

Xem thêm