Khoanh nợ đối với hơn 700 nghìn người nộp thuế

20-05-2024, 06:26

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94 về khoanh nợ thuế, xoá nợ tiền chậm nộp, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng.

Xem thêm