Bán hàng online nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

26-02-2024, 06:42

Danh sách những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ. Đây là một trong những giải pháp nhằm chống thất thu thuế từ thương mại điện tử được Tổng cục Thuế thông tin mới đây.

Xem thêm