Khơi thông nguồn lực đất đai

21-06-2024, 18:48

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng vào chiều 21/6, các đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của Luật từ ngày 1/8/2024. Song, vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn về chất lượng văn bản hướng dẫn quy định chi tiết các Luật này, khi khối lượng văn bản quá lớn và thời gian thực hiện rất ngắn.

Chính trị

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm