Khuyến cáo nông dân bám sát lịch thời vụ, gieo cấy trước 30/6

22-06-2024, 06:51

Theo kế hoạch vụ mùa năm 2024, thành phố Hà Nội sẽ gieo cấy gần 70.670 ha lúa. Trong khi đó, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với cùng thời kỳ ở khu vực Bắc Bộ và Trung bộ, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm