Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Bình Định

12-10-2023, 17:54

Ngày 12/10, tại Bình Định, Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

S Việt Nam

Bình Định

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm